Proximitat, cultura i tercer sector a Barcelona

Fina, X, Subirats, J, Barbieri, N, Partal, A and Merino, E 2011, Proximitat, cultura i tercer sector a Barcelona, Icaria, Barcelona, Spain.


Document type: Book
Collection: Books

Title Proximitat, cultura i tercer sector a Barcelona
Author(s) Fina, X
Subirats, J
Barbieri, N
Partal, A
Merino, E
Year 2011
Publisher Icaria
Place of publication Barcelona, Spain
Subjects Public Policy
Summary Aquest és un llibre que ens parla de ciutat, de cultura i del valor públic de les polítiques culturals pensades i fetes des de la proximitat. Som en un moment de canvi d´època. Molts dels conceptes i paràmetres amb què ens movíem necessiten canviar. Un dels més evidents és el que expressa el binomi públic-privat. Habitualment s´ha confós públic amb "estatal" o institucional, i privat amb mercantil. En el llibre es pot constatar que això ja no és del tot cert. Hi ha entitats, grups i persones que reclamen que la seva feina cultural i social es desenvolupa a l´esfera pública, i no per això són "institucionals". I tampoc se senten "mercat", ja que volen contribuir a la igualtat i la cohesió social des de lògiques no mercantils. Aquest llibre aplega els conceptes i experiències més destacables del que és la realitat cultural, política i social d´un sector d´intervenció que reivindica el seu paper de connector entre dinàmiques socials i intervenció cultural. Velles i noves organitzacions, xarxes socials i dinàmiques molt concretes es combinen, mostrant un univers molt present però poc visible que fa de Barcelona un gran espai de xarxes i d´interaccions que aquesta obra pretén contribuir a donar conèixer i valorar. ¿Com contribueixen a la reconfiguració de l´espai públic? ¿Proximitat i acció social és contradictori amb excel·lència? Aquestes són algunes de les preguntes que el llibre vol ajudar a respondre.
Copyright notice © Nicolás Barbieri, Adriana Partal, Eva Merino, Xavier Fina (dir.), Joan Subirats (dir.), © D'aquesta edició:
ISBN 9788498883343
Versions
Version Filter Type
Access Statistics: 123 Abstract Views  -  Detailed Statistics
Created: Thu, 10 Dec 2015, 07:41:00 EST by Catalyst Administrator
© 2014 RMIT Research Repository • Powered by Fez SoftwareContact us